Dobrze wiedzieć

               Nowe legitymacje

Co daje umiarkowany stopień?

          WÓZEK ELEKTRYCZNY W 2015 R

  Osoby z niepełnosprawnością mogą w tym roku otrzymać dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego ze środków PFRON do kwoty 4,5 tys. zł w ramach środków jak co roku przekazywanych samorządom na podstawie algorytmu. Czasowo zostało zaś zawieszone dofinansowanie do wózka elektrycznego w ramach programu „Aktywny samorząd”. 

Więcej informacji znajdziesz tu:

     

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/250123

           ZAKUP LAPTOPA MOŻNA ODLICZYĆ OD PODATKU

 

 WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TU:

 

http://www.podatki.egospodarka.pl/122057,Zakup-laptopa-jako-odliczenie-w-ramach-ulgi-rehabilitacyjnej,1,68,1.html

Ustawa pomoże

 

Osobom niepełnosprawnym niemal codziennie towarzyszy ten sam problem - nie mogą zaparkować na tzw. kopercie. Miejsca zajmują albo ludzie zdrowi nie przejmując się konsekwencjami, albo osoby posiadające specjalne karty parkingowe wydane na przykład na babcię - kiedy akurat babci w samochodzie nie ma. Znowelizowane przepisy ustawy o ruchu drogowym, które właśnie weszły w życie mają ukrócić nadużycia związane z używaniem tych dokumentów.

 

Czytaj więcej TUTAJ:

Chałupnictwo - jak nie dać się nabrać

Praca chałupnicza jest marzeniem wielu, którzy nie mogą związać końca z końcem. Dodatkowo, dla osób z niepełnosprawnością praca bez konieczności wychodzenia z domu to często jedyna możliwość zarobkowania. Jak jednak znaleźć uczciwą ofertę? Sprawdziliśmy.

 

Internetowa mądrość głosi, żeby nie ufać ogłoszeniom o pracę, które kończą się prośbą o wpłatę kaucji, nawet racjonalnie uzasadnioną. To samo podpowiada zdrowy rozsądek. Kiedy jednak potencjalny pracodawca zapewnia w ofercie o wysokich zarobkach przy minimalnym wysiłku, proces rekrutacji ogranicza do wysłania jednego maila i w dodatku nie wymaga nawet CV na poparcie kwalifikacji, aż grzech nie skorzystać. Skorzystałam i ja.

Przez dwa tygodnie pod fikcyjnym nazwiskiem, jako osoba niepełnosprawna szukałam pracy chałupniczej. Odpowiadałam na ogłoszenia o skręcaniu długopisów, składaniu bukietów ze sztucznych kwiatów i te dotyczące niesprecyzowanych zajęć. W swoich poszukiwaniach korzystałam także z forów internetowych, porad prawnika oraz PR Manager jednego z największych portali z ogłoszeniami o pracę. Wyniki dziennikarskiego śledztwa oraz porady ekspertów znajdą Państwo w artykule.

CZYTAJ DALEJ TUTAJ:

Aktualności z rynku pracy

W tym dziale można znaleźć bieżące informacje dotyczące rynku pracy, a więc informacje o giełdach pracy, realizowanych przez różne organizacje projektach oraz zaproszenia na szkolenia podnoszące kwalifikacje, słowem informacje, które mogą pomóc w znalezieniu pracy.

 

Warto także zaglądać do działu OGŁOSZENIA i sprawdzać aktualne oferty pracy.

 

CZYTAJ DALEJ TUTAJ:

                            Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

           

M. P. 97. 50. 475

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 sierpnia 1997 r.

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

(M.P. z dnia 13 sierpnia 1997 r.)

§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji.

Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do:

1) dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,

2) dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,

3) dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną,

4) nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,

5) pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,

6) pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,

7) zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym,

8) życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym:

  • dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej,
  • swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu,
  • dostępu do informacji,
  • możliwości komunikacji międzyludzkiej,

9) posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,

10) pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.

§ 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż powyższe prawa wynikają z Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, aktów prawa międzynarodowego i wewnętrznego, wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe do podjęcia działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw.

§ 3. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do składania corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, informacji o podjętych działaniach w celu urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                   

Augustowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,ASON"
Hoża 4
16-300 Augustów

 

 Telefon:

504 856 890

E-mail:

ason@asonaugustow.pl

 

Godziny spotkań:

 

3 poniedziałek miesiąca 13.00-15.00

Spotkania odbywają się

w Osiedlowym Domu Kultury

ul.Hoża 2B

16-300 Augustów

(dostęp dla osób na wózku)


Wejdź na FaniMani.pl

zrób zakupy i pomagaj!

Polecane strony:

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
© Augustowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ASON